Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

SMRC Tuaran FC Unit Pengurusan Hospital Tuaran

Laporan Teknikal Penilaian Teknologi Kesihatan KKM

1.CPG
2.Covid-19 Rapid Evidence Review
3.HTA
4.TR
5.HS

Muat Turun Borang

1.Surat Pengesahan Diri & Perakuan Pegawai
2.Sijil Akuan Keluar Rumah
3.Sijil Akuan Masuk Rumah
4.Borang Aduan Am
5.Borang Aduan Am Secara Lisan / Telefon
6.Borang Permohonan Kursus Online/Di Luar Jabatan
7.Borang Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus
8.Borang Laporan Berkala Kursus Dalam / Luar Hospital
9.Borang Laporan Menghadiri Mesyuarat / Kursus Sebagai Wakil Pengarah
10.Penyata Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa
11.Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
12.Borang Permohonan Pesanan Tempatan / Bekalan
13.Borang Permohonan Pembelian Barang (Petty Cash)
14.Borang Permohonan Membuat Kad Baru
15.Borang Permohonan Tiket Kapal Terbang
16.Borang Tuntutan Elaun Tugas Memandu Kenderaan
17.Borang Aduan / Maklumbalas HRMIS
18.Work Request / Defects Form
19.Borang Kebenaran Meminjam / Membawa Keluar Harta Modal / Inventori
20.Borang Permohonan Pendaftaran / Penamatan / Pelupusan / Pindah Aset
21.Borang Aduan Kerosakan Aset - Harta Modal & Inventori
22.Borang Permohonan Bertugas Di Luar Pejabat / Permohonan Menggunakan Kenderaan Sendiri
23.Borang Permohonan Tempah Bilik Mesyuarat / Seminar / Kursus / Bengkel - Harta Modal & Inventori
24.Borang Permohonan Pertukaran Pegawai / Kakitangan
25.Borang Perakuan Hutang Pegawai / Kakitangan
26.Sijil Akuan Keluar Rumah
27.Sijil Akuan Masuk Rumah
28.Borang Permohonan Rumah Kerajaan
29.Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
30.Borang Kemudahan Cuti Bersalin
31.Borang Permohonan Tambang Percuma
32.Penyata Elaun Kerja di Luar Waktu Bekerja Biasa
33.Tuntutan Elaun Pertukaran Keluar Stesen
34.Borang Permohonan Menjalankan Lokum
35.Borang Permohonan Pindah Barang-barang dan Kenderaan Milik Sendiri
36.Borang Permohonan Tuntutan untuk Menjalankan Tugas Sebagai Pensyarah / Penceramah / Fasilitator Sambilan atau Pensyarah / Penceramah Sambilan Pakar
37.Borang Permohonan Cuti Rehat
38.Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat
39.Borang Perakuan Tidak Hadir ke Pejabat Atas Sebab-sebab Kecemasan
40.Borang Permohonan Kemudahan Cuti Keagamaan
41.Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji
42.Borang Kebenaran Meninggalkan Tempat Kerja Dalam Waktu Kerja
43.Borang Kebenaran Dari Ketua Jabatan Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR
44.Borang Permohonan Cuti Gantian Hospital
45.Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
46.Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat