Laman Web Rasmi Hospital Tuaran (https://htuaran.moh.gov.my)

Sihat Dan Berkualiti

Unit Patologi dan Transfusi Darah

Category : Bahagian Sokongan Klinikal

UNIT PATOLOGI DAN TRANSFUSI DARAH HOSPITAL TUARAN


VISI
  • Menyediakan perkhidmatan ke arah mencapai output kualiti kerja yang terbaik dengan kecekapan, kejituan dan ketepatan bagi memenuhi keperluan pengurusan pesakit.


MISI
  • Unit Patologi & Perubatan Transfusi mewujudkan perkhidmatan cemerlang yang tertumpu kepada peningkatan produktiviti melalui budaya kerja berpasukan secara profesional dan penggunaan teknologi yang sesuai serta terkini dengan kemahiran berterusan anggota untuk memenuhi keperluan klinikal dalam penjagaan pesakit.


OBJEKTIF
  • Menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang berikut : Patologi Kimia, Hematologi, Mikrobiologi, dan Perubatan Transfusi.
  • Memastikan segala keputusan makmal yang dikeluarkan memenuhi spesifikasi output yang berkualiti dan jitu.
  • Memperolehi darah yang selamat dan mencukupi bagi keperluan pesakit.
  • Memperolehi  darah  yang  selamat  untuk  perawatan  pesakit yang optima  dengan mematuhi  prosedur saringan dan penyimpanan.