Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Cara Kerja  313 reads

UNIT CARA KERJA HOSPITAL TUARAN.


VISI 
  • Memberi perkhidmatan Rehabilitasi yang berkesan dan cekap bagi mencapai kepuasan pelanggan melalui pengamalan budaya korporat dan peningkatan yang berterusan.


MISI 
  • Menyediakan perkhidmatan Pemulihan Cara Kerja yang cemerlang demi membantu pelanggan menikmati kehidupan yang berkualiti dan dapat berdikari serta berfungsi dengan optima mengikut keupayaan masing-masing.
OBJEKTIF 
  • Untuk memberi rawatan pemulihan yang berkesan dengan tujuan untuk mengembalikan pesakit ke tahap kefungsian fizikal agar pesakit dapat menjalani kehidupan seharian di tahap yang optima.

 
Print article