Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Klinik Optometri  479 reads

KLINIK OPTOMETRI HOSPITAL TUARAN.VISI 
  • Memberi perkhidmatan Optometri yang cemerlang ke arah penjagaan penglihatan dan kesihatan mata yang lebih baik.


MISI 
  • Misi perkhidmatan Optometri Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk memberi penjagaan penglihatan dan kesihatan mata yang menyeluruh dan berkualiti tinggi kepada rakyat melalui : 
  1. Promotif
  2. Pencegahan
  3. Rawatan
  4. Pemulihan dan rehabilitasi            

OBJEKTIF 
  • Untuk membantu seseorang individu supaya mencapai dan menggalakkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan bercorak penggalak(promotif), pencegahan(preventive), rawatan(curatif) dan pemulihan(rehabilitation) yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi rawatan kepada golongan yang kurang bernasib baik.

 
Print article