Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Hemodialisis  407 reads

UNIT HEMODIALISIS HOSPITAL TUARAN.

VISI 
  • Rawatan dialisis kronik yang efektif dan selamat.


MISI 
  • Memberikan perkhidmatan rawatan dialisis kronik dan khidmat nasihat berkaitan penjagaan dialisis dengan adil dan saksama kepada semua pesakit yang diterima masuk dalam program rawatan hemodialisis.
OBJEKTIF 
  • Menyediakan satu perkhidmatan rawatan hemodialisis yang berkualiti berasaskan penjagaan rawatan yang berkesan, perkhidmatan kaunseling dan penilaian tahap keberkesanan rawatan sama ada secara klinikal atau diagnostik yang berterusan.
  • Memberi bantuan dan khidmat nasihat kepada pesakit yang sedang menjalani rawatan hemodialisis agar mereka mendapatkan semula keyakinan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih ceria seperti sediakala.
  • Membantu menyediakan dan mengemaskini daftar pesakit terutamanya dengan pusat MOSS/NRR bagi pemgumpulan maklumat, penyelidikan atau untuk program rawatan lain.
  • Membantu dalam penyelidikan yang melibatkan rawatan hemodialisis dan yang berkaitan untuk tujuan mengenal pasti masalah, analisa atau untuk tujuan pembangunan masa depan. 

 
Print article