Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Kualiti  320 reads

UNIT KUALITI HOSPITAL TUARANVISI 
 • Menerapkan nilai-nilai serta ciri-ciri kualiti dalam memberikan perkhidmatan kepada pesakit dan masyarakat dengan mempastikan keperluan pelanggan dipenuhi.

MISI 
 • Berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh Hospital Tuaran bagi memenuhi keperluan serta kehendak pelanggan dengan mengamalkan prinsip-prinsip budaya korporat dan etika perkhidmatan cemerlang.


OBJEKTIF 
 • Berperanan untuk menyelaraskan semua aktiviti kualiti hospital supaya perkhidmatan ataupun produk yang dibekalkan mempunyai kualiti yang mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh hospital, jabatan dan kementerian yang mana bole dibanggakan oleh semua warga.PERKHIDMATAN
 
 • Mengawasi perlaksanaan & memantau semua aktiviti peningkatan kualiti.
 • Membantu/membimbing penyelaras baru.
 • Memulakan program aktiviti kualiti.
 • Menjadi sumber rujukan dalam memberi maklumat mengenai aktiviti peningkatan kualiti dalam hospital.
 • Sebagai sekateriat untuk pengumpulan laporan-laporan aktiviti di hospital.
 • Mempastikan laporan-laporan yang dihantar atau maklumbalas tahunan yang berkaitan dengan kualiti seperti yang telah ditetapkan oleh KKM/JKNS.
 • Mengenalpasti dan menganalisa pencapaian 'Sortfall in Quality' dan tindakan penambahbaikan yang telah diambil.
 • Bekerjasama dengan unit/wad atau masyarakat supaya keperluan serta kehendak pelanggan dipenuhi
Print article