Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Keselamatan  360 reads


UNIT KESELAMATAN


PENGENALAN
Unit Keselamatan merupakan unit yang berada dibawah Unit Pentadbiran, Hospital Tuaran. Unit ini mula diwujudkan apabila Pegawai Kader Keselamatan KP27 ditempatkan ke Hospital Tuaran iaitu pada tarikh 15 Mei 2014. Pegawai Kader Keselamatan bertanggungjawab memberi khidmat nasihat kepada Ketua Jabatan dalam aspek yang berkaitan Keselamatan Dokumen, Fizikal dan Peribadi.



VISI
Memupuk dan membudayakan keselamatan perlindungan di hospital.



MISI
Memastikan aspek-aspek keselamatan perlindungan di hospital diamalkan dan dipatuhi.



OBJEKTIF
-Memberi perkhidmatan pengurusan keselamatan perlindungan yang cekap dan efisien.
-Melaksanakan daasar-dasar berkenaan hal ehwal keselamatan dan memastikan ianya dipatuhi dan;
-Memastikan supaya keselamatan HTRN sentiasa berada pada tahap yang memuaskan.
Print article