Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Kejuruteraan  5568 reads

UNIT KEJURUTERAAN HOSPITAL TUARAN.

VISI
  • Unit kejuruteraan operasi hospital sebagai sebuah unit yang menjadi tunjang kepada pengurusan teknikal dan khidmat sokongan hospital.

MISI
  • Sentiasa memberikan kerjasama penuh dalam usaha-usaha mengurus khidmat sokongan hospital, menambahbaik sistem pengurusan dan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. Memastikan segala perjalanan operasi hospital adalah lancar.

OBJEKTIF
  • Memberikan khidmat sokongan nasihat dan kerja secara teknikal dalam bidang kejuruteraan kepada pihak Jabatan/Hospital selaras dengan piawai dan prosedur terkini yang wujud bagi memastikan kelancaran proses operasi dan pembangunan Jabatan/Hospital dengan mengambil kira keselamatan, fungsi, kos, nilai estetika dan kemudahan penyelenggaraan sesuatu hasil kerja.

PERKHIDMATAN
  • Menjalankan pemantauan dan kajian teknikal ke atas kualiti dan kesempurnaan serta kekompetenan operasi penyelenggaraan dan perlaksanaan perkhidmatan Kejuruteraan Fasiliti (Mekanikal). perkhidmatan Linen dan Pendobian (LLS), perkhidmatan pembersihan (CLS), perkhidmatan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS) dan perkhidmatan pengurusan sisa klinikal (CWMS) oleh Syarikat Konsesi Penswastaan Khidmat Sokongan Hospital.

  • Membantu menjalankan pemantauan ke atas perjalanan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan, sistem, pepasangan, loji dan peralatan jentera/ mekanikal, elektrikal dan biomedikal semasa Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) bagi hospital/ fasiliti baru.

  • Menyediakan skop kerja, lukisan dan bil kuantiti untuk kerja-kerja pengubahsuaian kecil di hospital dengan merujuk kepada Bahagian Kejuruteraan Jabatan Kesihatan Negeri.

  • Membantu daripada segi penyediaan BER2 untuk pelupusan aset hospital.

Print article