Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Fisioterapi  5006 reads

UNIT FISOTERAPI


VISI
Memberikan Perkhidmatan Pemulihan secara holistik dari segi fizikal dan pendidikan dari segi pencegahan untuk mengelakkan komplikasi sekunder.

MISI
Ke arah mencapai Rawatan Rehabilitasi yang berkualiti dengan mengintegrasikan Nilai-Nilai Budaya Korporat dalam perkhidmatan.

PIAGAM PELANGGAN
  • Setiap pesakit akan dilayan dengan senyuman, mesra, bertimbang rasa dan diberi rawatan pemulihan yang sewajarnya.
  • Mendaftar pesakit dalam masa 10 minit.
  • Pesakit diberi rawatan pemulihan dalam masa di antara 30 minit hingga 90 minit bergantung kepada jenis rawatan.
  • Mendapatkan Temujanji (Kes Baru dan Ulangan) dalam masa 10 minit.


PERKHIDMATAN
Memberikan Rawatan Pemulihan anggota dan Pendidikan Keihatan kepada pesakit bagi meningkatkan kualiti kehidupan harian dan seterusnyamencapai tahap kesihatan yang maksimum.


Print article