Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Unit Pentadbiran Dan Perkhidmatan  9219 reads

PENGURUSAN - PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN


OBJEKTIF
Memberi perkhidmatan Pentadbiran dan Kewangan yang berkualiti kepada semua pelanggan untuk mencapai tahap perkhidmatan yang optima, secara adil dan saksama dengan menggunakan segala kemudahan dan teknologi yand ada dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti sumber manusia dengan mengamalkan Budaya Kerja yang berlandaskan kepada Nilai-nilai Budaya Korporat ke arah kecemerlangan perkhidmatan.

VISI
Bahagian Pengurusan sebagai sebuah Unit Pentadbiran dan Kewangan yang mampu menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berterusan secara profesional dengan mementingkan aspek Kerja Berpasukan dan Kualiti kepada semua pelanggan.

MISI
Sentiasa berusaha untuk meningkatkan Kualiti Perkhidmatan dengan menetapkan sasaran dan mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dalam bidang masing-masing serta amalan Budaya Korporat.

PERKHIDMATAN
 • Urusan Latihan Baru Anggota
 • Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 • Urusan Pemberian Taraf Berpencen
 • Urusan Kenaikan Pangkat / Pemangkuan / Penanggungan / KUP
 • Urusan Pergerakan Gaji Tahunan
 • Urusan Permohonan Cuti
 • Urusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
 • Urusan Perakuan Amalan Tahunan
 • Urusan Permohonan Tambang MEngunjungi Wilayah Asal
 • Urusan Permohonan Tambang Percuma
 • Urusan Permohonan Pinjaman Peribadi dan Pinjaman Perumahan Kerajaan
 • Urusan Pengemaskinian Buku Perkhidmatan
 • Urusan Fail-Fail Sulit
 • Urusan Pembangunan Hospital


PENTADBIRAN
 • Urusan Peralatan Tulis Pejabat
 • Urusan Latihan Dalam Perkhidmatan
 • Urusan Mesyuarat-Mesyuarat Dalam Dan Luar Jabatan
 • Urusan Kursus Anggota
 • Urusan Perakam Waktu
 • Urusan Surat Menyurat Rasmi Jabatan
 • Urusan Pentadbiran Stor
 • Urusan Rumah Kerajaan
 • Urusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
 • Urusan Aset Kerajaan (Harta Modal Dan Inventori

Print article