Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Senarai Perkhidmatan  6717 reads

SENARAI PERKHIDMATAN HOSPITAL TUARAN

BAHAGIAN KLINIKAL

Jabatan Pesakit Luar(JPL)
-Unit Talasemia
-Klinik Pengurusan Diabetis

Unit Pesakit Dalam
-Wad Perubatan Am Lelaki
-Wad Perubatan Am Perempuan
-Wad Pediatrik
-Wad Bersalin


BAHAGIAN SOKONGAN KLINIKAL

Unit Patologi dan Perkhidmatan Transfusi

Unit Rehabilitasi
-Unit Fisioterapi
-Unit Cara Kerja
Unit Dewan Bedah

Central Sterile Services Department(CSSD)

Unit Rekod Perubatan

Klinik Optometri

Unit Hemodialisis(HDU)

Unit Forensik

BAHAGIAN SOKONGAN BUKAN KLINIKAL

Unit Pengurusan
-Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
-Unit Kewangan
-Unit Hasil

Unit Teknologi Maklumat(ICT)

Unit Kualiti
Print article