Hospital TuaranHospital Tuaran

Hospital Tuaran

Sihat dan Berkualiti

Kenyataan Sebut Harga / Iklan  Berita Terkini  25.04.2014  1587 reads

Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah (Hanya Syarikat-Syarikat Tempatan Sahaja) dan mempunyai kod bidang yang berkaitan untuk menyertai sebut harga ini :

BIL

JENIS TAWARAN

NO. SEBUTHARGA

KOD BIDANG

TARIKH LAWATAN TAPAK DAN TARIKH TUTUP

1

Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Kertas Ke Hospital Tuaran, Sabah

HTRN.199(S)600-6/45

010201

Lawatan Tapak : TIDAK BERKENAAN

 

Tarikh Tutup : 30.4.2014

  • Tarikh Iklan Dibuka : 28 April 2014
  • Tarikh Iklan Ditutup : 30 April 2014 (Jam 12.00 Tengahari)
  • Lawatan Tapak        : TIDAK BERKENAAN

  • Dokumen sebut harga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yangsah sahaja.  Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal, Surat Penurunan Kuasa dan Cop Syarikat ketika mengambil borang sebut harga.  Untuk keterangan lanjutnya, sila berhubung dengan Urusetia Hospital Tuaran iaitu Puan Elismah, Puan Monica Joseph atau Cik Maskuna Asir di talian 088-788224, 788317 dan 788794.

  • Borang sebut harga boleh diperolehi di Pejabat Pentadbiran Hospital Tuaran pada waktu berikut :

                 Isnin - Jumaat         :  Jam 8.00 pagi - 4.30 petang

Print article