Pengimejan Dan Diagnostik (X-Ray)
Kategori : Maklumat Unit

VISI

Unit Pengimejan Diagnostik akan menjadi pusat perkhidmatan sokongan perubatan yang berkualiti melalui tenaga kerja yang bertanggungjawab dan berkemahiran terkini.

 

MISI

Penyayang,kerja berpasukan dan profesionalisme diamalkan dikalangan anggota,untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pesakit,orang awam dan warga hospital disamping mengutamakan perlindungan radiasi yang paling maksima serta menggalakkan anggota mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam tugas melalui pembelajaran berterusan ke arah mencapai kepuasan pelanggan.

 

OBJEKTIF

PIAGAM PELANGGAN

NOTA :

MASA MENUNGGU UNTUK PEMERIKSAAN X-RAY BIASA ADALAH TIDAK TERMASUK SEMASA PENGENDALIAN PEMERIKSAAN X-RAY BAGI KES-KES KECEMASAN.

PERKHIDMATAN

Pemeriksaan X-Ray biasa :

MASA PERKHIDMATAN

Isnin hingga Khamis

Jumaat