Pusat Bersalin Alternatif
Kategori : Maklumat Unit

VISI

Menjadikan sebuah unit yang berwawasan dan menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dengan jururawat yang mempunyai kemahiran bagi meningkatkan kulaiti dan kepuasan pelanggan.


MISI

Memberi rawatan secara proaktif, cekap dan berkesan kepada setiap ibu dan bayi.


OBJEKTIF

PIAGAM PELANGGAN

PERKHIDMATAN