Kejuruteraan
Kategori : Maklumat Unit

VISI

Unit kejuruteraan operasi hospital sebagai sebuah unit yang menjadi tunjang kepada pengurusan teknikal dan khidmat sokongan hospital.

 

MISI

Sentiasa memberikan kerjasama penuh dalam usaha-usaha mengurus khidmat sokongan hospital, menambahbaik sistem pengurusan dan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. Memastikan segala perjalanan operasi hospital adalah lancar.

 

OBJEKTIF

Memberikan khidmat sokongan nasihat dan kerja secara teknikal dalam bidang kejuruteraan kepada pihak Jabatan/Hospital selaras dengan piawai dan prosedur terkini yang wujud bagi memastikan kelancaran proses operasi dan pembangunan Jabatan/Hospital dengan mengambil kira keselamatan, fungsi, kos, nilai estetika dan kemudahan penyelenggaraan sesuatu hasil kerja.

 

PERKHIDMATAN