Fisioterapi
Kategori : Maklumat Unit

VISI

Memberikan Perkhidmatan Pemulihan secara holistik dari segi fizikal dan pendidikan dari segi pencegahan untuk mengelakkan komplikasi sekunder.


MISI

Ke arah mencapai Rawatan Rehabilitasi yang berkualiti dengan mengintegrasikan Nilai-Nilai Budaya Korporat dalam perkhidmatan.


PIAGAM PELANGGAN

  1. Setiap pesakit akan dilayan dengan senyuman, mesra, bertimbang rasa dan diberi rawatan pemulihan yang sewajarnya.
  2. Mendaftar pesakit dalam masa 10 minit.
  3. Pesakit diberi rawatan pemulihan dalam masa di antara 30 minit hingga 90 minit bergantung kepada jenis rawatan.
  4. Mendapatkan Temujanji (Kes Baru dan Ulangan) dalam masa 10 minit.

PERKHIDMATAN

Memberikan Rawatan Pemulihan anggota dan Pendidikan Keihatan kepada pesakit bagi meningkatkan kualiti kehidupan harian dan seterusnyamencapai tahap kesihatan yang maksimum.