Senarai Perkhidmatan
Kategori : Profil Jabatan

SENARAI PERKHIDMATAN HOSPITAL TUARAN

BAHAGIAN KLINIKAL

Jabatan Pesakit Luar(JPL)
-Unit Talasemia
-Klinik Pengurusan Diabetis

Unit Kecemasan dan Trauma

Unit Pesakit Dalam
-Wad Perubatan Am Lelaki
-Wad Perubatan Am Perempuan
-Wad Pediatrik
-Wad Bersalin


BAHAGIAN SOKONGAN KLINIKAL

Unit Patologi dan Perkhidmatan Transfusi

Unit Dewan Bersalin

Unit Farmasi dan Stor Perubatan

Unit Rehabilitasi
-Unit Fisioterapi
-Unit Cara Kerja
Unit Dewan Bedah

Central Sterile Services Department(CSSD)

Unit Rekod Perubatan

Klinik Optometri

Unit Hemodialisis(HDU)

Unit Forensik

Unit Perkhidmatan Radiologi (X-Ray)

Unit Kerja Sosial Perubatan

BAHAGIAN SOKONGAN BUKAN KLINIKAL

Unit Pengurusan
-Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
-Unit Kewangan
-Unit Hasil

Unit Teknologi Maklumat(ICT)

Unit Kejuruteraan

Unit Keselamatan

Unit Perpustakaan

Unit Kualiti