Kenyataan Sebut Harga / Iklan
Kategori : Berita Terkini

Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah

(Hanya Syarikat-Syarikat Tempatan Sahaja) dan mempunyai kod bidang yang berkaitan untuk menyertai sebutharga ini.

BIL.

JENIS TAWARAN

NO. SEBUTHARGA

KOD BIDANG

TARIKH LAWATAN TAPAK DAN TARIKH TUTUP

1

Sebutharga Bagi Membekal Peralatan Bukan Perubatan Di Hospital Tuaran Fasa II

HTRN. 199(S)600-6/40

020101

Tarikh Lawatan Tapak : 07 APRIL 2014

Tarikh Tutup : 14 APRIL 2014

Tarikh Iklan Dibuka : 1hb April 2014

Tarikh Iklan Ditutup : 14hb April 2014

Lawatan Tapak        : 07 APRIL 2014

Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa

Sijil Pendaftaran asal, surat penurunan kuasa dan cop syarikat ketika mengambil borang sebutharga. Untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan Urusetia Hospital Tuaran iaitu Pn. Elismah Sedim, Monica Joseph dan Maskuna Binti Asir di talian 088-788317, 788224 dan 788794.

Borang sebutharga boleh diperoleh di Pejabat Pentadbiran Hospital Tuaran seperti berikut:-

Isnin - Jumaat          : Jam 8.00 pagi - 4.30 petang