Kenyataan Sebut Harga
Kategori : Berita Terkini

Kepada Semua Kontraktor / Pembekal yang berminat serta berkelayakan :

Sukacita dimaklumkan bahawa tawaran Sebut Harga seperti di bawah dibuka mulai O2 OKTOBER 2013 dan akan DITUTUP PADA 14 OKTOBER 2013.

Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia / CIDB / SPKK dan mempunyai Kod Bidang yang berkaitan untuk menyertai Sebut Harga ini :


BIL

JENIS TAWARAN

NO. SEBUT HARGA

KOD BIDANG

TARAF KELAYAKAN

TARIKH TUTUP

SEBUT HARGA

CATATAN

1

SEBUT HARGA BAGI

KERJA-KERJA PENAMBAHAN

DAN NAIKTARAF TANDAS AWAM

DI HOSPITAL TUARAN

HTRN.199/(S)600-6/18

CIDB & SPKK

KATEGORI/

PENGKHUSUSAN

B04

KONTRAKTOR

BUMIPUTERA

14.10.2013

(ISNIN)

12.00 TGHARI

LAWATAN TAPAK

08.10.2013

9.00 PAGI

(WAJIB)

2

SEBUT HARGA BAGI

KERJA-KERJA NAIKTARAF

KAUNTER DAN BILIK

KAUNSELING UNIT FARMASI

PESAKIT LUAR DI HOSPITAL

TUARAN

HTRN.199/(S)600-6/19

CIDB & SPKK

KATEGORI/

PENGKHUSUSAN

B04

KONTRAKTOR

BUMIPUTERA

14.10.2013

(ISNIN)

12.00 TGHARI

LAWATAN TAPAK

08.10.2013

9.00 PAGI

(WAJIB)

3

SEBUT HARGA BAGI

KERJA-KERJA NAIKTARAF

JABATAN PESAKIT LUAR

DI HOSPITAL TUARAN

HTRN.199/(S)600-6/15

CIDB & SPKK

KATEGORI/

PENGKHUSUSAN

B04

KONTRAKTOR

BUMIPUTERA

14.10.2013

(ISNIN)

12.00 TGHARI

LAWATAN TAPAK

08.10.2013

9.00 PAGI

(WAJIB)

4

SEBUT HARGA BAGI

KERJA-KERJA NAIKTARAF

SISTEM PENCEGAHAN

KEBAKARAN BANGUNAN LAMA

HOSPITAL TUARAN

HTRN.199/(S)600-6/16

CIDB & SPKK

KATEGORI/

PENGKHUSUSAN

ME/MO2

KONTRAKTOR

BUMIPUTERA/

BUKAN

BUMIPUTERA

14.10.2013

(ISNIN)

12.00 TGHARI

LAWATAN TAPAK

08.10.2013

9.00 PAGI

(WAJIB)


SEBUT HARGA DAN KETERANGAN LANJUT BOLEH DIDAPATI PADA WAKTU PEJABAT :

UNIT PEROLEHAN

HOSPITAL TUARAN

PETI SURAT 996

89207 TUARAN, SABAH.

TEL : 088-788224 / 788317 / 788794

SEBUT HARGA YANG LENGKAP HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA :

PENGERUSI JAWATANKUASA SEBUT HARGA

HOSPITAL TUARAN

PETI SURAT 996

89207 TUARAN, SABAH.